ลงทะเบียนกัญญา

วันสุดท้ายแล้ว! 21พ.ค. ลงทะเบียนกัญชา ผู้ป่วยใช้กัญชารักษาโรค สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ผู้ป่วยและประชาชนเข้ามา ลงทะเบียนกัญชา หรือ ใช้กัญชารักษาโรค โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรม 21 พฤษภาคมนี้คือวันสุดท้ายของการรับสมัคร ซึ่งมีการเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา

เงื่อนไขการ ลงทะเบียนกัญชา รักษาโรค

  1. ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วกับทางการ สามารถลงใหม่ได้
  2. ผู้ป่วยที่ครอบครองกัญชาและยังไม่ได้ลงทะเบียนกับทางการ สามารถลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้
  3. ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางการรักษาแผนปัจจุบัน แต่อาจต้องใช้กัญชาสามารถลงทะเบียนได้
  4. ผู้ป่วยที่ยังไม่มีใบรับรองแพทย์ เนื่องจากแพทย์ยังไม่เข้าใจว่าผู้ป่วยต้องการเพียงใบรับรองชื่อโรคเลยยังไม่ได้ออกใบรับรองให้ หรือมีความไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบรับรองแพทย์ฉบับเดียว สามารถลงทะเบียนได้ แต่ต้องแจ้งความเป็นจริงทุกประการและยืนยันได้

ลงทะเบียนกัญชา

ทั้งนี้นายแพทย์ ธีรวัฒน์ บอกว่า ข้อมูลที่ลงทะเบียนเหล่านี้ถือว่าเป็นความลับ และที่สำคัญคือ หลังฐานที่ทางการไม่สามารถที่จะปรับ หลังจากพ้นวันนิรโทษกรรม เพราะถือว่ามีความบริสุทธิ์ใจในการจดแจ้งและบอกข้อมูลที่ถูกต้อง โดยข้อมูลที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ จะไม่ถูกเปิดเผย หรือ แชร์ข้อมูล แต่ข้อมูลจะถูกทำเป็นเลขรหัสทส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เพื่อยืนยันว่าเป็นการลงทะเบียนก่อนวันที่ 21 พฤษภาคม จากนั้นทาง อย. จะกำหนดช่วงเวลาให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่ อย. และยื่นแบบกแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ


ผู้ที่ต้องการ ลงทะเบียนกัญชา สามารถลงผ่านทาง WWW.cdb-oss.org หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด จะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลอาการป่วย ข้อมูลใบรับรองแพทย์ ข้อมูลการครอบครองและข้อมูลยืนยัน ตามลำดับ โดยผู้ป่วยที่ลงทะเบียนจะได้ตัวเลขรหัสสถานะ ให้เก็บข้อมูลเลขดังกล่าวไว้