กรุงเทพฯ-ค่าครองชีพ

กรุงเทพฯ ค่าครองชีพ ติดอับดับ 40 ของโลก ปี 2562 พุ่งพรวด 12 อันดับ ฮ่องกง ครองแชมป์

เมอเซอร์ บริษัทที่ปรึกษาทางด้านทรัพากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดเผยการสำรวจ ค่าครองชีพที่สูงที่สุดจากทั่วโลก ประจำปี 2562 ซึ่ง กรุงเทพฯ ค่าครองชีพ พุ่งขึ้นมา 12 อันดับ จาก ปี 2561 ฮ่องกง ครองอันดับ 1

และเมื่อปี 2561 ค่าครองชีพ กรุงเทพฯ อยู่ในอันดับที่ 52 สะท้อนให้เห็นว่ามีการย้ายถิ่นฐานของผู้อาศัยจากเมืองอื่นเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดลง ในขณะเดียวกันการผันผวนของเงินและภาวะเงินเฟ้อก็มีส่วนส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย

เมอเซอร์ สำรวจเก็บข้อมูลจากเมืองเด่น 5 ทวีป กรุงเทพฯ ค่าครองชีพ พุ่งขึ้นเร็วมากที่สุดเมืองหนึ่ง

การสำรวจและจัดอันดับอัตราค่าครองชีพของ เมอเซอร์ ในปีนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจาก 20 เมือง ใน 5 ทวีปทั่วโลก โดยการวัดเปรียบเทียบรคาของ 200 รายการในแต่ละเมือง ภายใต้หมวดหมู่ที่อยู่อาศัย การเดินทาง เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เครื่องใช้ในบ้าน และความบันเทิง

ผลการสำรวจพบว่า ในเมืองใหญ่จากทั่วโลกนั้น ราคาของตั๋วภาพยนตร์ กาแฟ ค่าเช่าอสังหารมทรัพย์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในฮ่องกง มีราคาแพงที่สุดในโลก ส่วนอาหารเป็นนมที่ กรุงปักกิ่ง มีราคาสูงที่สุดในโลก ในราคา 4.45 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับราคานมของกรุงนิวยอร์ก ที่มีราคา 1.21 ดอลลาร์สหรัฐ

10 อันดับแรกของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ได้แก่

กรุงเทพฯ ค่าครองชีพ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *